Combat climate change through technology
Skriv ut

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer. TCM er en sammenslutning av den norske stat, Equinor, Shell og Total.

 

Teknologier

Karbonatteknologi

Alstoms karbonatteknologi for etterforbrenningsfasen er blitt valgt for uttesting på TCM og går ut på å skille ut CO2 fra avgass ved bruk av nedkjølt ammoniakk som løsningsmiddel for å absorbere CO2


Aminteknologi

En av de teknologiske løsningene TCM tester er en teknikk for fangst etter forbrenning ved bruk av aminer.


Karbonfangst

Fangst og lagring av CO2 vil være av avgjørende betydning i den globale kampen mot klimaendringer. TCM ønsker å bidra til bekjempelsen av klimaendringer gjennom teknologi

På Teknologisenteret på Mongstad er det dette vi vil bidra til: Å utvikle en teknologi som kan gi svar på denne doble utfordringen som ligger i å møte et voksende behov for energi samtidig som man bekjemper effektene av klimaendringene.   

Et av de viktigste og mest utfordrende verktøyene for å redusere utslippene av CO2 vil være utstrakt bruk av teknologi for karbonfangst og lagring (CCS). Det er forventet at CCS vil spille stor rolle i reduksjonen av klimagasser på verdensbasis, og det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at så mye som en femtedel av samlede kutt vil komme fra CCS i 2050. 

Hvor lovende og vesentlig denne teknologien enn måtte være, har man utfordringer som må løses. Ved å bygge videre på Norges sterke erfaring med CO2-lagring, vil Teknologisenteret ta ett skritt videre, med en ambisjon om å bidra til å gjøre økonomisk bærekraftige teknologier for karbondioksidfangst tilgjengelig for hele verden.

CCS skal være en del av verdens verktøykasse på dette området. Teknologien for CO2-fangst som er blitt prøvd ut på Teknologisenteret virker svært løfterikt med henblikk på en løsning på lang sikt. Vår ambisjon er at vi skal utgjøre en forskjell. Intet mindre. At vi lykkes vil bety en mer bærekraftig fremtid for oss alle. 

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2fangst, noe som er en sentral del av verdikjeden i CCS. TCM vil konsentrere sin innsats om testing og forbedring av teknologi for CO2–fangst, og bringe teknologiutviklingen ett skritt videre. 
 

Den kunnskapen og kompetansen som blir opparbeidet gjennom demonstrasjon og testing vil berede grunnen for innspill til CO2–fangst til bekjempelse av de globale klimaendringene. Dette vil ikke bare være ett av de første storskala demonstrasjonsanleggene, men også det første i sitt slag som kan prøve ut to forskjellige karbonfangstteknologier fra to CO2–kilder side om side.

 

Publisert 18.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland