Combat climate change through technology

Amerikansk gigant vil teste ny teknologi for karbonfangst på Mongstad

Det internasjonale ingeniør- og konstruksjonsfirmaet Fluor har signert en avtale med Teknologisenter Mongstad (TCM) for testing av nye teknologier for karbonfangst.
– Prosjektet vil bidra til å styrke energisamarbeidet mellom Norge og USA, sier forretningsutviklingssjef i TCM, Bjørn-Erik Haugan.

Fluor har lange erfaring med å utvikle løsninger for fangst av karbondioksid (CO2) og ønsker nå å teste ny teknologi på TCM. - Det vekker global interesse at det anerkjente selskapet Fluor vil samarbeide med TCM, som er verdens største testanlegg for karbonfangst, sier Haugan. Assisterende direktør for prosessteknologi i Fluor, Satish Reddy, forteller at selskapet ønsker å teste et nylig utviklet kjemikalie for å fange og skille ut karbondioksid fra andre utslippsgasser.
– Løsningen kan brukes på mange typer industrianlegg og vi tror produktet har et stort potensial. TCM er det rette stedet for oss å utvikle teknologien, forteller Reddy. Fluor vil bruke aminanlegget på TCM i perioden desember 2018 – mai 2019.

Styrker relasjonen til USA
Norge og USA samarbeider tett innen energisektoren og har blant annet en bilateral samarbeidsavtale innen karbonfangst. TCM er en viktig del av denne satsningen. Relasjonen mellom landene ble styrket ytterligere da det amerikanske energidepartementet tildelte
33,7 million dollar til fire potensielle karbonfangstprosjekter på TCM i februar i år. – Karbonfangst er blitt en viktig del av energisamarbeidet mellom Norge og USA. Fluor etterfølger ION Engineering som det andre amerikanske selskapet som benytter TCM i forbindelse med en testkampanje. Det er verdt å merke seg at myndighetene i USA ønsker at store bedrifter i landet deres bruker anlegget vårt i sin testing, sier Haugan.  

Kort om fangst, transport og lagring av CO2
Man deler gjerne prosessen for CO
2-håndtering inn i tre trinn. Først skilles karbondioksidet fra resten av utslippsgassene og komprimeres til væskeform. Det er denne delen TCM fokuserer på.  Deretter fraktes karbondioksidet til lagringsstedet. Tilslutt pumpes det ned under jorden i et reservoar flere tusen meter under havbunnen. Det er forventet at fangst, transport og lagring av CO2 vil spille en avgjørende rolle i reduksjonen av klimagasser på verdensbasis, og det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at en femtedel av samlede kutt vil komme fra karbonfangst innen 2050. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn-Erik Haugan, sjef for forretningsutvikling på Teknologisenter Mongstad
mobil:
+47 905 53 394 / beh@gassnova.no

Satish Reddy, assisterende direktør for prosessteknologi i Fluor
mobil: +1 (949) 637 1255 /
Satish.Reddy@Fluor.com

 

Publisert 03.10.2018

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland