Combat climate change through technology

Nytt samarbeid kan styrke Norges bidrag i klimakampen

DNV GL og Teknologisenter Mongstad (TCM) har signert en intensjonsavtale for å kunne tilby felles tjenester til teknologiutvikling innen CO2 fangst.

Verdens største testanlegg for karbonfangst, TCM, har signert en samarbeidsavtale med DNV GL for å kunne levere felles rådgivings- og verifiseringstjenester av teknologier for fangst av CO2. Internasjonale teknologiselskaper kommer til TCM på Mongstad utenfor Bergen for å kunne teste sine teknologier. Nå kan produktene også bli versifisert av DNV GL slik at de kommer raskere ut i markedet.

- Det er svært viktig for TCM at teknologileverandørene er satt i stand til å bruke vårt avanserte testanlegg. Verifisering og rådgivningstjenester er en naturlig videreføring av kvalitetssikringstiltakene våre, sier daglig leder i TCM, Ernst Axelsen.

DNV GL og TCM vil også tilby sine tjenester til andre aktører innen CO2 fangst over hele verden.

Vi har allerede jobbet med karbonfangst og lagring i 25 år, så det å tilby internasjonal rådgiving og verifisering sammen med TCM er en naturlig videreføring av vår ekspertise, sier administrerende direktør for olje og gass i DNV GL, Liv Hovem. – DNV GL har sammen med TCM som målsetting at teknologien som testes og verifiseres skal være klar for reell anvendelse i full skala, noe som også stiller krav til globale krav og reguleringer.

DNV GL foretar i sin rapport Energy Transition Outlook en framskrivning av det globale energiforbruket. I henhold til rapporten vil den globale oppvarmingen overstige målene i Paris-avtalen på tross av at verden raskt øker bruken av fornybare energikilder. Bruken av karbonfangst- og lagring, sammen med økt energieffektivisering og satsing på fornybar energi, må økes ytterligere dersom man skal hindre klimaendringer tilstrekkelig.

Publisert 23.10.2018

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland