Combat climate change through technology

Om TCM

Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2 fangst, noe som er en sentral del av verdikjeden i CCS.

TCM konsentrerer sin innsats om testing og forbedring av teknologi for CO2–fangst, og bringer teknologiutviklingen ett skritt videre. 
 
Kunnskapen og kompetansen som er opparbeidet gjennom demonstrasjon og testing  bereder grunnen for mer effektiv CO2–fangst til bekjempelse av de globale klimaendringene.

Hovedambisjonene for Teknologisenteret er:

  • Testing, verifikasjon og utprøving av teknologi for CO2–fangst som eies og markedsføres av leverandører
  • Redusere kostnader samt teknisk, miljømessig og økonomisk risiko
    Fremme markedsutviklingen for karbonfangsteknologi
  • Bidra til internasjonal utbredelse

For å lykkes er TCM er avhengig av tett samarbeid mellom eierne og teknologileverandørene. Suksesskriteriene omfatter økt konkurranse leverandørene i mellom og styrking av utvikling av et marked.

VISJON: Bidra til bekjempelsen av klimaendringer gjennom teknologi
MISJON: TCM skal teste ut og forbedre teknologi for
CO2 -fangst
VERDIER: Nyskapende - modig - kompetent

Publisert 18.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland