Combat climate change through technology

Teknologier

TCM har utført testkampanjer i samarbeid med Aker, Alstom, Shell Cansolv, Carbon Clean Solutions og ION Engineering, i tillegg til egne kampanjer i samarbeid med ulike aktører.

Størrelsen på anlegget, fleksibiliteten og detaljene implementert i spesifikasjonene og utformingen muliggjør et lang rekke testmuligheter. Disse testene genererte betydelig mengde resultater, og dimensjonene på TCM betyr at vi kan utlede informasjonen til fullskala implementering over alt i verden. 

Anleggets fleksible design setter oss i stand til å foreta relevante utprøvinger for en rekke industrielle prosesser, inkl. gass- og kullfyrte kraftverk.

Teknologi som betyr noe.  

TCM er et samarbeidsprosjekt mellom den norske stat, Equinor, Shell og Total. TCMs samarbeidspartnere har utvist en klar forpliktelse til teknologiforbedring og har investert NOK 6 milliarder til utbygging og utvikling av teknologisenteret. Prosjektet er designet til å kunne fange 100 000 tonn CO2 pr. år og er det største demonstrasjonsanlegget av teknologiske løsninger for CO2-fangst til dags dato.  

Pr. i dag har det kun blitt bygget noe få fullskala anlegg for CO2-fangst, noe som gjør at kostnadsoverslagene er svært usikre. Inntil åtti prosent av utgiftene for CCS-teknologi stammer fra fangstanlegget for CO2. For at denne lovende teknologien skal kunne utgjøre en forskjell på verdensbasis, må vi forbedre teknologiprosessene og få ned kostnadene. På TCM skal vi teste ut teknologier for CO2-fangst og dermed bringe utviklingen ett skritt videre. 

Gjennom utprøving, verifikasjon og demonstrasjon av teknologier vil TCM bidra til å redusere utgiftene både til drift og investering, og til å forbedre ytelse og pålitelighet. Økt kunnskap om de utvalgte teknologiske løsningene vil gjøre det mulig å redusere usikkerheten på både den tekniske og investeringsmessige siden, og fremskaffe egnet teknologi som kan innføres i stor skala verden over. 

En klar mulighet på Mongstad. 

Med sin beliggenhet på oljeraffineriet Mongstad nordøst for Bergen vil teknologisenteret ha tilgang til avgasser fra naturgass fra det kombinerte varme- og kraftanlegget og også avgassene fra rosessanlegget. CO2–innholdet er på hhv. 3,5 % og 13 %, noe som gir TCM en unik mulighet til å utforske fangstteknologi som kan passe for kull- og gassfyrte kraftverk, så vel som annen industriell bruk.   

TCM har valgt å fokusere på demonstrasjon og forbedring av to teknologier for fangst etter forbrenning. Dette skyldes at slik teknologi vill passe best til ettermontering på eksisterende anlegg. Det er dessuten en teknologi som kan testes sammen med alternative utslippskilder, som avgassene fra krakkeranlegget på raffineriet på Mongstad. 

 

Publisert 31.08.2009

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland